TAGASISIDE

Selleks, et saaksime muuta enda tegevust veelgi paremaks, hindame iga kliendi ausat tagasisidet. 

Anna meile julgelt teada, mis Sulle meeldis või mida saaksime teinekord teha teisiti. Tänu sellele oskame paremini lähtuda klientide soovidest ning muuta oma tooted veelgi meeldivamaks. Sul on võimalus jätta meile anonüümne tagasiside oma tellimuse kohta. Anna meile teada, kas jäid rahule saadud tellimusega ning suhtluspoolega.